ผู้บริหาร

 
นายทวีศักดิ์  พรไพศาล 
นายก อบต.

เว็บลิ้งค์

ติดต่อ

 

               ที่อยู่       :  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36240

                               กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

               โทรศัพท์ : 044-800162 โทรสาร : 044-800162 ต่อ 17

               Website  : www.bankhai.net