ผู้บริหาร

 
นายทวีศักดิ์  พรไพศาล 
นายก อบต.

เว็บลิ้งค์

กิจกรรมตามโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข ระยะที่ 2

 

วันที่ 19. กุมภาพันธ์. 2562 วันมาฆบูชา เวลา 08.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข ระยะที่ 2 ดำเนินกิจกรรมปล่อยปลา จำนวน 7 จุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คนดังนี้
1.วัดชุมพลสวรรค์หมู่ที่ 3 ปล่อยปลาจำนวน2000 ตัว
2.วัดโค้งน้ำตับ หมู่ที่ 12 ปล่อยปลาจำนวน 2000 ตัว
3.วัดโค้งขนัน หมู่ที่ 4 ปล่อยปลาจำนวน 2000 ตัว
4.วัดแก้งจิก หมู่ที่ 7. ปล่อยปลาจำนวน 2000 ตัว
5.วัดกุดเวียน หมู่ที่ 6 ปล่อยปลา จำนวน 2000 ตัว
6.วัดวังก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ปล่อยปลา จำนวน 2000 ตัว
7. สระหนองคลอง บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ 8 ปล่อยปลาจำนวน 2,000 ตัว
โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์และประธานฝ่ายฆราวาส เปิดพิธีปล่อยปลา พร้อมด้วย
ผู้นำชุมชน สมาชิกอบต.และประชาชนตำบลบ้านค่ายเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้