ผู้บริหาร

 
นายทวีศักดิ์  พรไพศาล 
นายก อบต.

เว็บลิ้งค์

22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ update_icon_update

Attachments:
Download this file (1.ราคากลางถนน คสล.สายท่าแก้ง ม.5.pdf)1.ราคากลางถนน คสล.สายท่าแก้ง ม.5.pdf[ ]239 kB
Download this file (2.ราคากลางถนนคสล.บ้านนายบุญหลาย ม.8.pdf)2.ราคากลางถนนคสล.บ้านนายบุญหลาย ม.8.pdf[ ]240 kB
Download this file (3.ราคากลางถนน คสล.เลียบชีจากบ้านนางทอง ม.4-สะพาน ผญ.โค่น ม.12.pdf)3.ราคากลางถนน คสล.เลียบชีจากบ้านนางทอง ม.4-สะพาน ผญ.โค่น ม.12.pdf[ ]241 kB
Download this file (4.ราคากลางถนน คสล.บ้านนางสมหมาย .8.pdf)4.ราคากลางถนน คสล.บ้านนางสมหมาย .8.pdf[ ]246 kB
Download this file (5.ราคากลางถนน คสล.เลียบชี ม.3-วัดโค้งขนัน ม.4.pdf)5.ราคากลางถนน คสล.เลียบชี ม.3-วัดโค้งขนัน ม.4.pdf[ ]258 kB
Download this file (6.ราคากลางถนน คสล.สะพานหลวงพ่อคูณ-บ้านนางรุ่ง ม.12.pdf)6.ราคากลางถนน คสล.สะพานหลวงพ่อคูณ-บ้านนางรุ่ง ม.12.pdf[ ]249 kB
Download this file (7.ราคากลางถนน คสล.บ้านนางอ้อย-บ้านนายกลึง ม.6.pdf)7.ราคากลางถนน คสล.บ้านนางอ้อย-บ้านนายกลึง ม.6.pdf[ ]257 kB
Download this file (8.ราคากลางเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกฯจากศาลากลางบ้าน-บ้านนายตูม ม.6.pdf)8.ราคากลางเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกฯจากศาลากลางบ้าน-บ้านนายตูม ม.6.pdf[ ]340 kB
Download this file (9.ราคากลางเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.9-บ้านนางบัว ม.11.pdf)9.ราคากลางเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.9-บ้านนางบัว ม.11.pdf[ ]315 kB
Download this file (e10ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายบ้านนางสมหมาย บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ ๘.pdf)e10ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายบ้านนางสมหมาย บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ ๘.pdf[ ]1147 kB
Download this file (e11ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๘๓-๐๐๑ ม.3-ม.4.pdf)e11ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๘๓-๐๐๑ ม.3-ม.4.pdf[ ]1171 kB
Download this file (e12ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. จากสะพานหลวงพ่อคูณ ถึง บ้านนางรุ่ง  หมู่ที่ ๑๒.pdf)e12ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. จากสะพานหลวงพ่อคูณ ถึง บ้านนางรุ่ง หมู่ที่ ๑๒.pdf[ ]1037 kB
Download this file (e13ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางอ้อย-บ้านนายกลึง ม.6.pdf)e13ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางอ้อย-บ้านนายกลึง ม.6.pdf[ ]1142 kB
Download this file (e14ประกวดราคาเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากศาลากลางบ้าน-บ้านนายตูม หมู่ที่ ๖.pdf)e14ประกวดราคาเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากศาลากลางบ้าน-บ้านนายตูม หมู่ที่ ๖.pdf[ ]1129 kB
Download this file (e15ประกวดราคาเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ ถึง บ้านนางบัว  หมู่ที่ ๑๑.pdf)e15ประกวดราคาเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ ถึง บ้านนางบัว หมู่ที่ ๑๑.pdf[ ]724 kB
Download this file (e7ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายท่าแก้ง หมู่ที่  ๕.pdf)e7ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายท่าแก้ง หมู่ที่ ๕.pdf[ ]1184 kB
Download this file (e8ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านนายบุญหลาย หมู่ที่ ๘.pdf)e8ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านนายบุญหลาย หมู่ที่ ๘.pdf[ ]1142 kB
Download this file (e9ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางทอง  หมู่ที่  ๔ ถึงสะพาน ผู้ใหญ่โค่น หมู่ ๑๒.pdf)e9ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางทอง หมู่ที่ ๔ ถึงสะพาน ผู้ใหญ่โค่น หมู่ ๑๒.pdf[ ]1087 kB
Download this file (ปรกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ กองช่าง.pdf)ปรกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ กองช่าง.pdf[ ]27 kB
Download this file (ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ).pdf)ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ).pdf[ ]845 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการตามโครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน.pdf)ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการตามโครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน.pdf[ ]54 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ.pdf)ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ.pdf[ ]97 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2 2563.pdf)ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2 2563.pdf[ ]27 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะจ้งเหมาบุคคลภายนอกบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี2563ประจำเดือน สิงหาคม.pdf)ประกาศผู้ชนะจ้งเหมาบุคคลภายนอกบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี2563ประจำเดือน สิงหาคม.pdf[ ]53 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายใน อบต. ม.3.pdf)ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายใน อบต. ม.3.pdf[ ]28 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะจ้างจัดเหมาปรับปรุงเว็บไซต์และต่ออายุเว็บไซต์.pdf)ประกาศผู้ชนะจ้างจัดเหมาปรับปรุงเว็บไซต์และต่ออายุเว็บไซต์.pdf[ ]39 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0035.pdf)ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0035.pdf[ ]30 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิลโครงการคัดแยกขยะ ขนาด 1.52.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย.pdf)ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิลโครงการคัดแยกขยะ ขนาด 1.52.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย.pdf[ ]47 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะจ้างวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นานางกนกวรรณ-นานางวรรณา บ้านโค้งขนัน ม.4.pdf)ประกาศผู้ชนะจ้างวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นานางกนกวรรณ-นานางวรรณา บ้านโค้งขนัน ม.4.pdf[ ]30 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะจ้างวางท่อส่งน้ำบริเวณนานางสมบูรณ์ บ้านโค้งน้ำตับ ม.5.pdf)ประกาศผู้ชนะจ้างวางท่อส่งน้ำบริเวณนานางสมบูรณ์ บ้านโค้งน้ำตับ ม.5.pdf[ ]28 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะจ้างเหมา(แม่บ้าน)ศูนย์เด็กเล็ก เดือนกุมภาพันธ์.pdf)ประกาศผู้ชนะจ้างเหมา(แม่บ้าน)ศูนย์เด็กเล็ก เดือนกุมภาพันธ์.pdf[ ]57 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายรับชำระภาษีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ2564.pdf)ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายรับชำระภาษีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ2564.pdf[ ]65 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บและขนสิ่งปฏิกูล(รถดูดส้วม) จำนวน 2 แผ่น.pdf)ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บและขนสิ่งปฏิกูล(รถดูดส้วม) จำนวน 2 แผ่น.pdf[ ]49 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง.pdf)ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง.pdf[ ]97 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ (อปพร.)ประจำปี2564.pdf)ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ (อปพร.)ประจำปี2564.pdf[ ]57 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน(แม่บ้าน)ศพด.ประจำเดือนมกราคม2564.pdf)ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน(แม่บ้าน)ศพด.ประจำเดือนมกราคม2564.pdf[ ]54 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน(คนสวน)ศพด.ประจำเดือนมกราคม2564.pdf)ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน(คนสวน)ศพด.ประจำเดือนมกราคม2564.pdf[ ]52 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน(คนสวน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กุมภาพันธ์.pdf)ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน(คนสวน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กุมภาพันธ์.pdf[ ]54 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน(คนสวน)อบต.กุมภาพันธ์.pdf)ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน(คนสวน)อบต.กุมภาพันธ์.pdf[ ]55 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน(คนสวน)อบต.ประจำเดือนมกราคม2564.pdf)ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน(คนสวน)อบต.ประจำเดือนมกราคม2564.pdf[ ]52 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.pdf)ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.pdf[ ]29 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน.pdf)ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน.pdf[ ]54 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม.pdf)ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม.pdf[ ]49 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด.pdf)ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด.pdf[ ]48 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด).pdf)ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด).pdf[ ]79 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์เกษตร แพสูบน้ำ.pdf)ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์เกษตร แพสูบน้ำ.pdf[ ]32 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง.pdf)ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง.pdf[ ]26 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)จำนวน 4 รายการ.pdf)ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)จำนวน 4 รายการ.pdf[ ]74 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังพลาสติก ขนาด120ลิตร).pdf)ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังพลาสติก ขนาด120ลิตร).pdf[ ]49 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุตามโครงการ อปพร.การฝึกอบรมประจำปี2564.pdf)ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุตามโครงการ อปพร.การฝึกอบรมประจำปี2564.pdf[ ]55 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ.pdf)ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ.pdf[ ]53 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)จำนวน 18 รายการ.pdf)ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)จำนวน 18 รายการ.pdf[ ]188 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม)ศพด.ธันวาคม2564.pdf)ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม)ศพด.ธันวาคม2564.pdf[ ]49 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม)อบต.บ้านค่ายประจำเดือนธันวาคม2564.pdf)ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม)อบต.บ้านค่ายประจำเดือนธันวาคม2564.pdf[ ]48 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม)อบต.เดือนมกราคม.pdf)ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม)อบต.เดือนมกราคม.pdf[ ]51 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน(หนังสือพิมพ์)จำนวน 2 รายการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์.pdf)ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน(หนังสือพิมพ์)จำนวน 2 รายการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์.pdf[ ]57 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน(หนังสือพิมพ์)จำนวน 2รายการประจำเดือนมกราคมงบประมาณ2564.pdf)ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน(หนังสือพิมพ์)จำนวน 2รายการประจำเดือนมกราคมงบประมาณ2564.pdf[ ]55 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะซื้อสำนักงาน(น้ำดื่ม)ศูนย์เด็กเล็ก เดือนมกราคม2564.pdf)ประกาศผู้ชนะซื้อสำนักงาน(น้ำดื่ม)ศูนย์เด็กเล็ก เดือนมกราคม2564.pdf[ ]43 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะสำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด.pdf)ประกาศผู้ชนะสำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด.pdf[ ]50 kB
Download this file (ราคากลาง คลองส่งน้ำคอนกรีต จากนานายประสิทธิ์-นานายดิษฐ์ ม.12.pdf)ราคากลาง คลองส่งน้ำคอนกรีต จากนานายประสิทธิ์-นานายดิษฐ์ ม.12.pdf[ ]104 kB
Download this file (ราคากลาง คลองส่งน้ำคอนกรีต จากนานายเต้า-นานายสมาน ม7.pdf)ราคากลาง คลองส่งน้ำคอนกรีต จากนานายเต้า-นานายสมาน ม7.pdf[ ]102 kB
Download this file (ราคากลางก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต จากนานายเลิศ-นานางสงบ ม.5.pdf)ราคากลางก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต จากนานายเลิศ-นานางสงบ ม.5.pdf[ ]104 kB
Download this file (ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ซอยปู่ตา ม.3.pdf)ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ซอยปู่ตา ม.3.pdf[ ]315 kB
Download this file (ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.จากสะพานไม้-ฝายหินทิ้ง ม.7.pdf)ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.จากสะพานไม้-ฝายหินทิ้ง ม.7.pdf[ ]64 kB
Download this file (ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอบ 10 - ซอย 11.pdf)ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอบ 10 - ซอย 11.pdf[ ]64 kB
Download this file (ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางแต๋ว ม.3.pdf)ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางแต๋ว ม.3.pdf[ ]66 kB
Download this file (ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบฝั่งแม่น้ำชี ม.12.pdf)ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบฝั่งแม่น้ำชี ม.12.pdf[ ]64 kB
Download this file (ราคากลางก่อสร้างถนนสายเลียบฝั่งแม่น้ำชี ม.2.pdf)ราคากลางก่อสร้างถนนสายเลียบฝั่งแม่น้ำชี ม.2.pdf[ ]66 kB
Download this file (ราคากลางก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับวางถังน้ำ.pdf)ราคากลางก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับวางถังน้ำ.pdf[ ]321 kB
Download this file (ราคากลางก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับวางถังน้ำบริเวณประปาหมู่บ้าน ม.5.pdf)ราคากลางก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับวางถังน้ำบริเวณประปาหมู่บ้าน ม.5.pdf[ ]322 kB
Download this file (ราคากลางขุดลอกดินตะกอน หมู่ 5.pdf)ราคากลางขุดลอกดินตะกอน หมู่ 5.pdf[ ]51 kB
Download this file (ราคากลางขุดลอกดินตะกอนคลองระบายน้ำ ม.12.pdf)ราคากลางขุดลอกดินตะกอนคลองระบายน้ำ ม.12.pdf[ ]53 kB
Download this file (ราคากลางขุดลอกฝายหลวงพ่อทอง ม.3.pdf)ราคากลางขุดลอกฝายหลวงพ่อทอง ม.3.pdf[ ]321 kB
Download this file (ราคากลางคลองส่งน้ำคอนกรีต ม11.pdf)ราคากลางคลองส่งน้ำคอนกรีต ม11.pdf[ ]101 kB
Download this file (ราคากลางคลองส่งน้ำคอนกรีต สายนานางพุธ ม.4.pdf)ราคากลางคลองส่งน้ำคอนกรีต สายนานางพุธ ม.4.pdf[ ]92 kB
Download this file (ราคากลางคลองส่งน้ำคอนกรีตจากนานายเพลิน-ท่าแก้ง ม4.pdf)ราคากลางคลองส่งน้ำคอนกรีตจากนานายเพลิน-ท่าแก้ง ม4.pdf[ ]102 kB
Download this file (ราคากลางซอยบ้านนางทองด้วง ม.8.pdf)ราคากลางซอยบ้านนางทองด้วง ม.8.pdf[ ]64 kB
Download this file (ราคากลางซอยบ้านนายนต่วน ม.4.pdf)ราคากลางซอยบ้านนายนต่วน ม.4.pdf[ ]63 kB
Download this file (ราคากลางซอยบ้านนายสนาม ม.12.pdf)ราคากลางซอยบ้านนายสนาม ม.12.pdf[ ]504 kB
Download this file (ราคากลางซอยปู่ตา บ้านท่าหว้า  ม.3.pdf)ราคากลางซอยปู่ตา บ้านท่าหว้า ม.3.pdf[ ]65 kB
Download this file (ราคากลางซอยเลียบฝั่งแม่น้ำชี ม.7.pdf)ราคากลางซอยเลียบฝั่งแม่น้ำชี ม.7.pdf[ ]65 kB
Download this file (ราคากลางซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ).pdf)ราคากลางซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ).pdf[ ]68 kB
Download this file (ราคากลางวางท่อส่งน้ำบริเวณนานางสมบูรณ็์  ม.5.pdf)ราคากลางวางท่อส่งน้ำบริเวณนานางสมบูรณ็์ ม.5.pdf[ ]317 kB
Download this file (ราคากลางสายเลียบฝั่งแม่น้ำชีจากสะพานข้ามแม่น้ำชี-วัดโค้งขนัน ม.4.pdf)ราคากลางสายเลียบฝั่งแม่น้ำชีจากสะพานข้ามแม่น้ำชี-วัดโค้งขนัน ม.4.pdf[ ]68 kB
Download this file (ราคากลางเปลี่ยนหลังคา ศพด.pdf)ราคากลางเปลี่ยนหลังคา ศพด.pdf[ ]310 kB
Download this file (ราคาคลางก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเพิ่ม  ม.7.pdf)ราคาคลางก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเพิ่ม ม.7.pdf[ ]315 kB

Facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จำนวนผู้เข้าชม

105829
วันนี้วันนี้60
เมื่อวานเมื่อวาน92
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้122
เดือนนี้เดือนนี้789
ทั้งหมดทั้งหมด105829