ผู้บริหาร

 
นายทวีศักดิ์  พรไพศาล 
นายก อบต.

เว็บลิ้งค์

21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

Attachments:
Download this file (1.แผนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนสายบ้านนายบุญหลาย ม.8.pdf)1.แผนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนสายบ้านนายบุญหลาย ม.8.pdf[ ]149 kB
Download this file (2.แผนโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต จากนานายประสิทธิ์-นานายดิษฐ์ ม.12.pdf)2.แผนโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต จากนานายประสิทธิ์-นานายดิษฐ์ ม.12.pdf[ ]150 kB
Download this file (3.แผนโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ สายนานางสุระ บ้านท่าหว้า ม.11.pdf)3.แผนโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ สายนานางสุระ บ้านท่าหว้า ม.11.pdf[ ]145 kB
Download this file (4.แผนโครงการก่อสร้่างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต จากนานายเพลิน-ท่าแก้ง ม.5.pdf)4.แผนโครงการก่อสร้่างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต จากนานายเพลิน-ท่าแก้ง ม.5.pdf[ ]140 kB
Download this file (5.แผนโครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานางกนกวรรณ-นานางวรรณา ม.4.pdf)5.แผนโครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานางกนกวรรณ-นานางวรรณา ม.4.pdf[ ]146 kB
Download this file (6.แผนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย คสล.บ้านโค้งยางพัฒนา ม.9-บ้านนางบัว ม.11.pdf)6.แผนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย คสล.บ้านโค้งยางพัฒนา ม.9-บ้านนางบัว ม.11.pdf[ ]149 kB
Download this file (7.แผนโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนภายในสำนักงาน อบต..pdf)7.แผนโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนภายในสำนักงาน อบต..pdf[ ]137 kB
Download this file (8.แผนโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายท่าแก้ง ม.5.pdf)8.แผนโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายท่าแก้ง ม.5.pdf[ ]143 kB
Download this file (9.แผนจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน.pdf)9.แผนจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน.pdf[ ]473 kB
Download this file (ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านทอง ม.4-สะพานผู้ใหญ่โค่น ม.12.pdf)ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านทอง ม.4-สะพานผู้ใหญ่โค่น ม.12.pdf[ ]75 kB
Download this file (ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางสมหมาย บ้านเสี้ยวน้อย ม.8.pdf)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางสมหมาย บ้านเสี้ยวน้อย ม.8.pdf[ ]60 kB
Download this file (ก่อสร้างถนน คสล.สายทางแก้ง ม.5.pdf)ก่อสร้างถนน คสล.สายทางแก้ง ม.5.pdf[ ]59 kB
Download this file (ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางอ้อย-บ้านนายกลึง ม.๖.pdf)ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางอ้อย-บ้านนายกลึง ม.๖.pdf[ ]61 kB
Download this file (ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญหลาย ม.8.pdf)ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญหลาย ม.8.pdf[ ]59 kB
Download this file (ถนน คสล.จากสะพานหลวงพ่อคูณ-บ้านนางรุ่ง ม.12.pdf)ถนน คสล.จากสะพานหลวงพ่อคูณ-บ้านนางรุ่ง ม.12.pdf[ ]61 kB
Download this file (ถนน คสล.หรัสทางหลวง ม.3-ม.4.pdf)ถนน คสล.หรัสทางหลวง ม.3-ม.4.pdf[ ]63 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ (อปพร.)ประจำปี2564.pdf)ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ (อปพร.)ประจำปี2564.pdf[ ]57 kB
Download this file (ประกาศแผนจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ).pdf)ประกาศแผนจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ).pdf[ ]408 kB
Download this file (เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.9-บ้านนางบัว ม.11.pdf)เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.9-บ้านนางบัว ม.11.pdf[ ]62 kB
Download this file (แผน ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต จากบ้านนายเพลิน-ท่าแก้ง ม.5.pdf)แผน ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต จากบ้านนายเพลิน-ท่าแก้ง ม.5.pdf[ ]184 kB
Download this file (แผนก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต จากนานายเลิศ-นานางสงบ ม.5.pdf)แผนก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต จากนานายเลิศ-นานางสงบ ม.5.pdf[ ]209 kB
Download this file (แผนก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ม.11.pdf)แผนก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ม.11.pdf[ ]179 kB
Download this file (แผนก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต สายนานางพุธ ม.4.pdf)แผนก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต สายนานางพุธ ม.4.pdf[ ]181 kB
Download this file (แผนก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตจากนานายเต้า-นานายสมาน ม.7.pdf)แผนก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตจากนานายเต้า-นานายสมาน ม.7.pdf[ ]188 kB
Download this file (แผนก่อสร้างคลองส่งน้ำฯนานายประสิทธิ์ ม.12.pdf)แผนก่อสร้างคลองส่งน้ำฯนานายประสิทธิ์ ม.12.pdf[ ]190 kB

Facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จำนวนผู้เข้าชม

105836
วันนี้วันนี้67
เมื่อวานเมื่อวาน92
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้129
เดือนนี้เดือนนี้796
ทั้งหมดทั้งหมด105836