ผู้บริหาร

 
นายทวีศักดิ์  พรไพศาล 
นายก อบต.

เว็บลิ้งค์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

 

เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙  พ.ศ.๒๕๖๓

 

*ผู้ประกอบกิจการต้องขอใบอนุญาต ขอรับรองการแจ้ง และขอต่ออายุใบอนุญาตตามปกติ

 

*เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งต้องปิดกิจการตามมาตรการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมหรือชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบกิจการ สมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้แก่ผู้ประกอบกิจการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องต้องกฎกระทรวงนี้

 

Facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จำนวนผู้เข้าชม

104175
วันนี้วันนี้62
เมื่อวานเมื่อวาน55
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้36
เดือนนี้เดือนนี้1208
ทั้งหมดทั้งหมด104175